.

Gelieve onze conferentie verder te verspreiden via e-mail, twitter, facebook, blog,… Merci.
S.v.p. de diffuser notre conférence par e-mail, twitter, facebook, blog,… Bedankt!

.

Affiche NL-FR

Beste vrienden

Hiermede nodigen wij u uit op de conferentie ‘Syrië’ van de Mediawerkgroep Syrië en het Comité contre l’ingérence en Syrie (CIS) op zaterdag 9 maart 2013 van 13.30 tot 18 uur in Brussel.

Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard vzw, Frans Vekemansstraat 131 te Neder-over-Heembeek.

Openbaar vervoer: U neemt in Brussel-Noord tram 3 richting Esplanade tot de zevende halte Heembeek (13?). Deze tram rijdt elke tien minuten zaterdags. Daar neemt u bus 47 naar Vilvoorde station tot de derde halte Peter Benoit (3 min.) of u loopt 1,3 kilometer te voet (ongeveer 15 min.) tot het Gemeenschapscentrum.

NMBS – Railtime – MIVB – Google Maps

Inkom: 5 euro (tombola inbegrepen).

.

Affiche NL

.

Met vriendelijke groeten,

namens Mediawerkgroep Syrië

Twitter: @MWSyria

Refugees_02082012

Chers amis,

Nous voulons vous inviter à une conférence ‘Syrie’ du Groupe-Média Syrie et le Comité contre l’ingérence en Syrie (CIS). L’événement aura lieu le samedi 9 mars 2013 à Bruxelles. Et ça de 13.30 h à 18.00 h.

Centre Communal Heembeek-Mutsaard vzw, rue F. Vekemans 131, Neder-over-Heembeek.

En transports en commune: A Bruxelles-Nord vous prennez le tram 3 direction Esplanade – chaque dix minutes le samedi – jusqu’à le septième arrêt Heembeek (13 min.) Après vous prennez le bus 47 vers Vilvorde station jusqu’à le troisième arrêt Peter Benoit (3 min.) ou vous marchez jusqu’à rue François Vekemans 131, 1120 Bruxelles (environ 15 min – 1,3 km).

SNCB – Railtime – STIB – Google Maps

PAF: 5 euro (tombola inclus).

.

Affiche FR

.

Cordialement votre,

Groupe-Média Syrie

Twitter: @MWSyria